A kínai jogrendszer története 1. rész – A konfucianizmus

2014. augusztus 22. péntek Kikapcsolva Szerző: administrator
Konfucius

Konfucius

Ha azt mondom Kína, az
európai átlagembernek a Nagy Fal, a kung-fu, és a kínai éttermek jutnak
eszébe.  Esetleg az is eszébe jut, hogy
mi fán terem a konfucianizmus. De az, hogy e filozófia megteremtőjének, Konfuciusznak
mi köze volt a kínai jogrend kialakulásában, valószínűleg már nem. A kínai
jogrendet illetően három történelmi filozófiai/ vallási hatást és egy tradicionális
politika/filozófiai irányelvet lehet megemlíteni.

Ezek pedig a konfucianizmus, a taoizmus, a buddhizmus, és az úgynevezett legizmus elve. Cikksorozatunkban
sorra vesszük mind a négy elvet, és igyekszünk körüljárni, hogy mindezeknek
milyen hatása volt a mindenkori kínai társadalomra, beleértve a jelenlegit is. Konfuciusz
i. e. 551-479 között élt. Nevéhez öt kanonikus, azaz istentől ihletett könyvgyűjtemény
kapcsolódik, ezeket részben ő maga, részben pedig tanítványai írták.

A könyvek egy általános erkölcsi és etikai szabályrendszer filozófiai eszméit közvetítették,
melyek a termelés évezredes rendszerén nyugszanak, és hangsúlyosan
patriarchális erkölcsöket fogalmazva védik azt.  

A konfucianizmus alaptézisét csak mint kínai
közmondást szokták emlegetni: ” Ne tégy olyant másokkal, amit nem
szeretnél, hogy mások veled megtegyenek” A konfucianizmus
eszmerendszerében a helyes viselkedés az igazság alapköve, az igazság pedig
minden társadalom legfontosabb értéke és érdeke egyben, a méltóságos és teljes
értékű emberi élet lényege a mértékletesség, a szorgalom, jóság és a kölcsönös
tisztelet gyakorlása.

Kovács Rhewa Andrea